Allah’a “Bir Harf Üzere” İbadet Etmek Ne Demektir?

MUHAMMED COŞKUN
2.165 1.761

Öz


Özet:

Hac Sûresinin 11. âyetinin tefsirinde, ilgili rivâyetlerin ortaya koyduğu anlam ile âyetin bağlamının (metin içindeki yerinin) ve nüzûl şartlarının dikkate alınması sonucunda ortaya çıkan anlam arasında önemli ölçüde bir farklılık söz konusudur. Bu yazıda, klasik tefsirlerin büyük çoğunluğunda ve Türkçe meâllerin neredeyse tamamında, bu âyeti anlamlandırırken göz ardı edilmiş olan “bağlam” faktörünü hesaba katarak âyet yeniden yorumlanılmış ve buradan hareketle tefsir ilminde bir usûl meselesi olarak “rivâyet-dirâyet-bağlam” ilişkisi üzerinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlam, iç bağlam, dış bağlam, anlam, tefsir, rivâyet, dirâyet, nifak, sapma, “harf”.

Abstract:

In the exegesis of the 11’th verse of the Surat al Hajj, there is a significant difference between the meaning that revealed by the accounts and the meaning that required by the context. In this article I will try to re-interpretate on this verse by depending on the context and will make an assessment about the narration-acumen-context relationship.

Key Words: Context (internal-external), meaning, commentary, Qur’anic Exegesis, narration.


Tam metin:

PDF