Şehitlik ve İlgili Fıkhî Hükümler

RAHMİ YARAN
1.581 1.880

Öz


Öz
Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah yolu”nda öldürülenlerin ölü değil diri oldukları anlatılır. Hz. Peygamber
Allah yanında öldürülenler yanında şehitlik kabul edilen birtakım ölümlere daha yer verir. Şehitlik
Allah katında çok yüksek bir mertebedir. Bu mertebeye nail olanlar, gıpta edilecek birçok nimete
erecektir. Ayrıca dünya hayatında onlara uygulanacak bazı fıkhî hükümler de vardır. Diğer
taraftan kimin gerçek mânâda şehit olduğu, onun niyetine bağlıdır ve bu niyet ancak Allah tarafından
bilinebilir. Bu bakımdan dünyada şehit muamelesi görenlerin bir kısmı Allah tarafından
şehit olarak kabul edilmeyebilir. Yine dünyada şehit muamelesi görmeyen bazı insanlar da Allah
tarafından şehit kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Şehit, Allah yolu, savaş, savunma, dirilik, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi,
cenaze namazı.
Martydom and Juridical Rulings About it
Abstract
The Holy Qur’ân says that those who are killed in the path of God are not dead. Muhammad
(p.u.h.) mentions about some martydoms alongside of dying for God. The martydom is accepted
as very high level by God. So, those who arrive this rank attain many admired blessing. In addition,
there are some juridical rulings relating them in this world. But the fact that who is the real
martyr depends his intention and just God knows people’s real intentions. So, some of poeple
who are accepted in this world as martyr actually are not regarded as martyr by God. Likewise
some people who are not regarded as martyr in this world are accepted as martyr by God.
Keywords: Martyr, in the path of God, war, defence, liveliness, washing and shroud the corpse,
funeral prayer.


Tam metin:

PDF