Bir Belâgat Kitabı Olarak Mutavvel ve Osmanlı Medreselerinde Okunuş Biçimi Üzerine Bir Risâle

MUSTAFA IRMAK
4.192 2.303

Öz


Öz
Teftâzânî’nin Mutavvel adlı eseri, Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyunca belâgat öğretiminin
temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Çeşitli imtihanlarda soru kaynağı olarak da
kullanılmış olması, eserin oldukça titiz bir şekilde okunmasına vesile olmuştur. Bu makalede, Mutavvel’de
geçen bir bahsi, elli soru çerçevesinde tartışarak müzâkere eden bir risâleden hareketle,
eserin medreselerde nasıl ve hangi gözle okunduğu konusunda bir fikir verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Belâgat, Teftâzânî, Mutavvel, Medrese.
Mutawwal as a Book on Arabic Eloquence and A Tractate on the Reading Style
in Ottoman Madrasas
Abstract
For centuries, Teftâzânî’s Mutawwal was regarded as one of the main sources of the teaching Arabic
eloquence in Ottoman madrasas. In addition, usage of Mutavval like a source of question
bank in various examination lead it to be meticulously read. In this article, based on a tractate
containing fifty questions analysing Mutawwal, we will try to give an idea about the book how it
was read and taught in Ottoman madrasas.
Keywords: Arabic Eloquence, Teftâzânî, Mutawwal, Madrasa.


Tam metin:

PDF