Fizik Tanrıyı Gereksiz mi Kıldı? The Grand Design (Büyük Tasarım) Kitabı Üzerine

MEHMET BULĞEN
1.714 1.163

Öz


Özet
Bu makalede Stephen Hawking ve Leonard Mlodinow’un The Grand Design (Büyük Tasarm)
kitabnda dile getirdikleri, artk bilimin evrenin varoluunu doaüstü bir güce bavurmakszn
açklayabildii, bu durumda da Tanr’y gereksiz hale getirdii iddias deerlendirilmektedir.
Anahtar Kavramlar: Tanr, fizik, evrenbilim, teoloji, bilim, M-Kuram.
Abstract
In this article we evaluated Stephen Hawking & Leonard Mlodinow’s claim in their book The
Grand Design that from now on science can explain universe without recourse to a super nutural
power, in this case it has made God unnecessary.
Key Words: God, physics, cosmology, theology, science, M-Theory.


Tam metin:

PDF