Suudi Arabistan’da Evlenme İşlemleri

MEHMET ALİ YARGI
3.536 5.417

Öz


Özet
Bu araştırma aile hukuku alanında İslâm hukukunu uygulamaya çalışan Suudi Arabistan’da evlenme
işlemlerine ilişkin yapılan kanunî düzenlemeleri ve izlenen prosedürü incelemektedir. Konu
evlenme işlemleri ve gayr-ı resmî yapılmış nikâh akitlerini tespit ve tescil ettirme işlemleri olmak
üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Araştırmada evlenme işlemini yapmaya veya
gayr-ı resmî akdedilen nikâhı tescil etmeye yetkili kişiler, başvurunun yapılışı, başvuruda bulunması
gereken belgeler, evlenme işleminin yapılışı ve evlenmeden sonra yapılması gereken işlemler
ele alınmaktadır. Araştırmada Suudi Arabistan mevzuatı esas alınmakla birlikte, uygulamaya ilişkin
hususlarda Riyad’daki Sosyal Güvence ve Nikâh Mahkemesi’ndeki gözlem ve incelemelere
dayanılmıştır. Bu araştırma Suudi Arabistan’da evlenme işlemini yapmaya yetkili kişilere, evlenme
başvurusuna, evlenme işleminin yapılışına ve evlenmeden sonra yapılması gereken resmî işlemlere
ilişkin birçok kanunî düzenlemenin yapıldığını, gayr-ı resmî akdedilen nikâhların daha
sonra tescil edilmesi için de izlenmesi gereken prosedürün belirlendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, nikâh, evlenme, aile hukuku, ahvâl-i şahsiye, mezun,
mümlik.
Abstract
This research studies legislations, regulations and its applications about recording marriages in
Saudi Arabia which applies Islamic Law in the field of Family Law. The researh deals with these
regulations and applications in two main subheadings, the first one is recording marriages and the
second is recording unofficial marriages which carried out before. The research indicates the
people who are authorized to record marriage, the way of application, required documents for the
application, the way of recording and the procedure have to be followed after the recording. The
research is based on Saudi Arabia’s laws and regulations, besides the researcher’s observations
and studies on applicational matters in Riyadh Social Quaranty and Marriage Court. The research
pointed that there are many regulations issued as to people who are authorized to record
marriage, official procedure have to be followed before, during and after the marriage and the
official procedure have to be followed to record unofficial marriages.
Key Words: Suudi Arabia, Marriage, Family Law, Islamic Personal Law, mezun, mumlik


Tam metin:

PDF