Kitâbü’l-Lüm‘a’ya Göre Eşarî’nin Kesb Teorisinin Yeniden İncelenmesi

BUNYAMIN ABRAHAMOV, HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ
1.479 1.592

Öz


ÖZET

Tam metin:

PDF