Approaches to Occultism in the Qur' an and the Sunnah

İLYAS ÇELEBİ
1.604 480

Öz


Özet
Bu makalede Kur'an ve sünnetin Okültizm'e bakı§ı ele alınmakta; kehanet, fal, sihir gibi okültist
yöntemler incelenerek İslam inanç ve ahlak esasları açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okültizm, kehanct, sihir, fal, ilm-i n ücum.


Tam metin:

PDF