Maneviyat Bir Zekâ mıdır? Güdülenme, Biliş ve Nihaî İlgi Psikolojisi

ROBERT A. EMMONS, ALİ ULVİ MEHMEDOĞLU, FATMA ŞENGÜL
1.569 1.271

Öz


Bu makale, maneviyatı (spirituality) bir zekâ biçimi olarak incelemektedir. İnsanlara gündelik
hayatlarında problemleri çözme ve amaçlara ulaşma imkânı sağlayan birtakım yetenek ve marifetler
maneviyatın kanıtı olarak değerlendirilmiştir. Manevî zekânın beş unsuru şu şekilde tanımlanmıştır:
(a) Aşkın/müteâl için kapasite; (b) yüksek manevî bilinç durumlarına girme yeteneği;
(c) günlük faaliyet, olay ve ilişkileri bir kutsal duygusu ile kuşatma yeteneği; (d) hayat meselelerini
çözmek için manevî kaynaklardan yararlanma yeteneği; (e) erdemli davranma ya da erdemli
olma (affetme, şükran duyma, mütevazi olma, şefkat gösterme vb.) yeteneği. Maneviyatın bir zekâ
için gereken ölçütleri karşıladığına ilişkin kanıtlar gözden geçirilmiştir. Maneviyatın bir zekâ çatısı
dahilinde incelenmesinin îmâları tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF