el-kıtal fî sebilillah ve tedâiyatyuhu ke şiarin islamiyyin

HASAN ELİK
1.378 446

Öz


Özet
Tarihî arka planın ve Kur’an bütünlüğünün göz ardı edilmesi sonucu, Kur’an’ın, “kıtâl” ile ilgili ayetleri ve “Allah Yolunda Savaş” : “Fîsebilillah” ifadesi, bazı İslâm bilginleri tarafından batılıların kendi bakış açılarınca “Din Savaşı” diye anlayabileceği bir şekilde yorumlanmıştır. Bazı oryantalistler de –başka sebep ve sâiklerin yanında- bunu fırsat bilerek, Kur’an’ın din savaşını teşvik ettiğini ve İslâm’ın kılıç yoluyla yayıldığını iddia etmiş, son yıllarda bu iddia daha da
yoğunluk kazanmış, iş bununla da kalmayarak, “İslamî terör” diye bir kavram ortaya atılmıştır. Bu makalede; dünya barışı için tehlikeli olduğuna inandığımız anılan husus, Kur’an bütünlüğü ve onun temel ilkeleri ışığında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: “Kıtâl” âyetleri, Fîsebîlillâh savaş, kutsal savaş, İslâmî terör, dünya barışı.
Abstract
The Kor’an’s verses about “kıtâl” and the expression of “War for God” : “Fîsebîlillâh”, is interpreted as “holy war” by some of the scholars as a result of undervalue of wholeness of Kor’an and the background of history. And also some oryantalists –with some other causes- claim that,
Kor’an supports “holy war” and the spirit of Islam happened with the way of sword. Last years, this claim became stronger even, the term of “Islamic terror” has been proposed. In this article, the mentioned theme which is dangerous for “world peace”, is considered according to the wholeness of Kor’an and ıt’s main principles.
Key Words: Koranic verses about “kıtâl”, war for God, holy war, Islamic terror, word peace.


Tam metin:

PDF