Nişanın Bozulmasının Hukukî ve Dinî/Ahlâkî Neticeleri (İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Arasında bir Mukayese)

ŞÜKRÜ SELİM HAS
1.288 565

Öz


Bir çok müslüman ülkede evlilik akdinden önce nişanlılık dönemi gelir. Bu dönem bazen âilelere evlilik merasimi/düğün için gerekli hazırlıkları yapmak için bir fırsat verir. Yine bu dönemde nişanlı çift birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar. Bununla beraber tüm nişanlılıklar evlilikle neticelenmez. Bazen herhangi bir sebepten dolayı nişan bozulup, âileler arasında tatsız anlaşmazlıklara hatta uğradıkları iddia edilen zararlar için tazminat talep ettikleri mahkeme davalarına yol açabilir. Bu makalede nişanın bozulmasını dinî, hukukî, ve ahlakî açıdan inceleyip konuyla ilgili olarak İslâm hukukçularının ve modern hukukçuların görüşlerini mukayese edeceğiz.


Tam metin:

PDF