İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi

HASAN HACAK
1.757 2.704

Öz


Sigorta konusu, modern dönemde İslâm dünyasında üzerinde en fazla tartışma yapılmış fıkıh problemlerinin başında yer almasına rağmen konu tatminkâr bir çözüme ulaştırılabilmiş değildir. Bu makale, sigortanın mahiyetini ve hükmünü tespit gayesiyle inceleme yapan İslâm hukukçularının problem çözme ve fıkhın klasik teorilerinden istifade etme yöntemlerini değerlendirerek sigorta akdi ve sisteminin fıkhî açıdan analizini yapmayı hedeflemiştir.


Tam metin:

PDF