Sofyalı Bâlî Efendi’nin Kazâ ve Kader Risâlesi ve A‘yân-ı Sâbite Açısından İnsanın Sorumluluğu

HATİCE ARPAGUŞ
1.415 494

Öz


Makale İbnü’l-Arabî şârihleri arasında bulunan Osmanlı müellifi Sofyalı Bâlî Efendi’nin “Kazâ ve Kader Risâlesi”nin tahkikli neşir ve tercümesini yaptıktan sonra meseleyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bundan ötürü öncelikle a‘yân-ı sâbite meselesini ihdâs eden İbnü’l-Arabî’nin konuyu ele alışı incelenecektir. Ancak mesele oldukça geniş ve kapsamlı olduğundan yalnızca insanın özgürlüğüyle alâkalı olarak a‘yân-ı sâbite kavramı üzerinde durulacaktır. Söz konusu temel bilgilerin
ardından da a‘yân-ı sâbite kavramının kazâ ve kader meselesine katkısı üzerinde durulup değerlendirilecektir.


Tam metin:

PDF