Ma'rife (Belirtili İsim) Kullanımların Semantik Boyutu (Ta'rif Üslübu)

HALİL İBRAHİM KAÇAR
1.399 476

Öz


Ta'rif, belagatın üç disiplininden biri olan meanrde kullanılan bir terimdir. Sözlük anlamı itibariyle "bilmek" "tanımak" manasma gelen ma'rife kelimesi terim olarak alem, zamir, ism-i işaret, ism-i mevsul, harfi ta'rif ve izafet türlerinden biriyle belirlilik kazanan isimdir. İsmi bunlardan biriyle belirleme işlemine tarif denilir.


Tam metin:

PDF