İbn Sina'da Vehim Kavramı ve İslam Felsefesinin Diyalektiği

ALİ DURUSOY
1.610 2.668

Öz


Bu makalede İbn Sina'nın felsefesinde vehim kavramı, akıl-vehim karşıtlığı bağlamında açıklanarak bir algı yetisi olan vehmin, bilgi, varlık ve değer alanındaki eksikliği gösterildi. İbn Sina'nın akıl vehim karşıtlığı düşüncesinden hareketle müslüman bir toplumda din ve felsefenin meşruiyyetine bağlı olarak İslam'da felsefenin veya İslam felsefesinin diyalektiğine ilişkin yeni bir kuram ileri sürüldü.


Tam metin:

PDF