Aristoteles'ten Gazzali'ye Klasik Mantıkta Anlam Kuramı

ALİ DURUSOY
1.971 678

Öz


Bu makalede klasik mantığa giriş için önemli olan anlam kuramı, Aristoteles, Farabi, ibn Sina, Gazzali ve İbn Rüşd metinlerinde incelenmiştir. Filozofların lafız-manil ilişkisine
yaklaşımları açıklandı. Anlamın özerkliği açıklanarak bu durumun klasik mantığa giriş için zorunlu olduğu gösterildi.


Tam metin:

PDF