Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlminde "Konu" Problemi

İLYAS ÇELEBİ
1.883 734

Öz


Bu makalede kelam ilminin Kur'an ve Sünnet gibi referans kaynaklarından sonra literatürünü oluşturan selef risaleleri ile müteekaddim'in ve müteahhirin dönemleri kelam
kitapları incelenerek söz konusu dönemlerde "konu" yönünden meydana gelen değişimler kronolojik bir sıra ile ele alınıp tahlile tabi tutulmaktadır. Allah, mevcud ve malum merkezli ontoloji yaklaşımları kelam ilminin ileri gelen temsilcileri üzerinden aktarılarak değerlendirilmekte; gelenekle yetinilmeyerek günümüzdeki benzer tartışmalara da girilmektedir.


Tam metin:

PDF