Türk Din Musikisi'nin Temel Sazlarndan Ney ve Klasik Açkısı

MEHMET NURİ UYGUN
1.782 550

Öz


Türk din musikisinin temel sazlanndan olan "ney"in klasik tarzda açılışının ele alındığı bu makalede daha önce yazılmış kaynaklardan farklı olarak "ney"in açkı hesaplanndan
matematiksel tablolar halinde örnekler verilmiştir. Önceki kaynaklarda "ney"in açılma hesapianna arkadaki orta delikten başlandığı halde, klasik metottaki açılışta alttan üçüncü
bağıunun orta noktası esas alınarak yapılan ölçü tekniği bu makalede ilk defa kayda alınımıştır.


Tam metin:

PDF