Tannsal İnayetin Felsefi Anlamı ve Tarihsel Arka Plam

AYDIN TOPALOĞLU
1.326 454

Öz


Kainatın nasıl varolduğu, Tann'nın dünyamızla bir ilgisinin bulunup bulunmadığı ve yaşamımızı neye borçlu olduğumuz sorulan felsefe tarihinin en önemli problemlerindendir.
Tann'nın varlığına inananlar her şeyin Tann sayesinde varolduğunu, yaşama imkanına O'nun mayetiyle kavuştuğumuzu ve her nefes alışımızı yine O'na borçlu olduğumuzu iddia
etmiş, inanmayanlar ise yarahiışı ve ilahi mayeti reddederek, kainatta olan bitenleri kendi kurallan içerisinde anlamamız gerektiğini ileri sürmüş, Tann ile yaşantımız arasında
herhangi bir ilişki kurulınasına karşı çıkrnışlardır.


Tam metin:

PDF