Nahiv-Mantık Tartışmalan Bağlammda Sekkaki'nin Yeri ve Önemi

ALİ DURUSOY
1.548 526

Öz


Bu makalede Organon'un Arapça'ya çevrilmesinden sonra İslfun dünyasında ortaya çıkan nahiv ve mantık tartışmalan, kısaca bu tartışmaya katılan nahivci ve mantıkçılann görüşleri incelendi. Tartışmalarm nedenleri açıklandı. Seklcik:i'nin konuyla ilgili bütüncül ve uzlaşhrmaa yaklaşunı gösterildi.


Tam metin:

PDF