Bekir Topaloğlu: Kur'an ve Kelam Araştırmalanna Adanmış Bir Ömür

İLYAS ÇELEBİ
1.775 1.511

Öz


Bu makalede geleneksel eğitim ögretim yapan medrese ile modem kalıplar içinde eğitimögretim faaliyeti yürüten imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin sentezi olarak nitelenebilecek değerli bir ilim adaınının hayah, dini, siyasi ve sosyal konulara ilişkin görüşleri, akademik çalışrnalan, eğitim-ögretim faaliyetleri ve Nesil Vakfı, Türkiye Diyanet ViJ.kfı İslam Araşhnnalan gıbi hayır kurumlanndaki hizmetleri bir dergide yer alabilecek imkanlar ölçüsünde özetlenecektir. Bu ilim adamı, kırk yılı aşkın bir süre İstanbul İmam Hatih Lisesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve M.Ü.İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yapmış
bulunan ve 2002'de yaş haddinden ernekliye aynlan Prof. Dr. Bekir Topa!oğlu'dur. 


Tam metin:

PDF