Türkiye'de 1986-2002 Yıllan Arasında Hıristiyan Olan Müslümanlar Üzerine Bir İnceleme

SÜREYYA CANBOLAT
1.607 1.315

Öz


Makale Türkiye'de hıristiyan olan müslümanlar üzerine yapılmış bir araştırınayı konu edinmektedir. Araştırmanın örnekiemi İstanbul ve Diyarbakır'dan seçilmiş ve araştırma anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Makale, hıristiyan olan bu kişilerin sosyal, bireysel ve dini arkaplanlanru vererek onlann Hıristiyanlığı seçmesinin nedenlerini ortaya koymaya
çalışmaktadır.


Tam metin:

PDF