Sekülerleşme, Gelenek ve Dindarlığın Yeni Şekilleri: Bazı Teorik Öneriler

Daniéle Hervieu LÉGER, HALİL AYDINALP
1.961 832

Öz


Modern toplumların dinî gelişimi ile ilgili teorik düşünceler yıllardır tek bir değerler dizisinin egemenliği altındadır. Bu değerler dizisi, rasyonelleşme süreci, bireysel özerklik iddiası ve kurumların farklılaşması anlamına gelen modernite ile
büyük tarihi dinler tarafından temsil edilen din olgusu arasında var olan yapısal bir uyumsuzluk paradigmasıdır. Bu yaklaşım -farklı versiyonları içinde- Marksist ve Durkheim’ci anlayışların katkılarıyla şekillendirildi.


Tam metin:

PDF