Ortaçağ İslâm Âlimlerinin Dilin Menşei ile İlgili Tartışmaları

BERNARD G WEISS, ADEM YIGIN
1.599 600

Öz


Dilin menşei problemi neredeyse felsefenin kendisi kadar eski bir problemdir. Yunan felsefecileri, Sokrates’ten önceki dönemde bu problemle il gilendiler ve söz konusu problem, antik çağın daha önemli bir kısmı boyunca Yunan felsefecilerinin ve Helenistik haleflerinin arasında yeniden ortaya çıkıncaya kadar
varlığını sürdürdü


Tam metin:

PDF