Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Bağlamında Gelenek ve Tecdit Açısından Kelâm İlminin Durumu

HATİCE ARPAGUŞ
1.316 809

Öz


Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Elazığ’da Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Sosyal Tesisleri’nde 13-15 Eylül 2004’te gerçekleştirildi. Toplantı üniversite rektörü Prof. Dr. M. Hamdi
Muz ve fakülte dekanı sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün katılımıyla daha da anlamlı hale geldi. Sayın dekan sosyal bilimlerde pratik sonuçların hemen elde edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti ve bu tür faaliyetlerin birikim oluşturacağına işarette bulunarak bunların sayılarının arttırılması, hattâ uluslar arası olmasının gereği üzerinde durdu. Toplantı gelenekselleştiği üzere iki bölümden
oluştu. Birinci bölümde eğitim ve öğretim meseleleri müzakere edilirken ikinci bölümde de “Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Rolü” konulu sempozyum yer aldı.


Tam metin:

PDF