Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap Dili Araştırmaları Tarihi

ERNEST McCARUS, YILMAZ ÖZDEMİR
1.684 2.069

Öz


Bu makalede II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap dili öğretimine dair yapılan faaliyetlerden bahsedilmektedir. Savaş esnasında ordu, üniversitelerdeki dilbilimcilerin yardımlarıyla askerî ve istihbarat elemanlarına Arapça eğitimi vermekte idi. Devletin diğer kurumlarından Yabancı Hizmet Enstitüsü, Ulusal
Güvenlik Teşkilâtı ve CIA, kendi personeline Arap Dili ve lehçelerini öğretmekte, kendi eğitim malzemelerini üretmektedirr. Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinde de
edebî ve modern fasih arapça eğitimi, ileri bir seviyede yürütülmekte idi. Çeşitli üniversitelerin kurdukları birlikler, vakıfların ve devletin sağladığı fonların da katkılarıyla uygulamaya soktukları yaz programlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin her tarafında Arap dili ve lehçelerini öğretmiştir. Arap üniversiteleri ile işbirliği yaparak, Arap ülkelerinde de
yaz programları düzenlemiş veya mübâdele anlaşmaları ile Arap üniversitelerine öğrenci ve araştırmacı göndermiştir. Bu yaz programları sayesinde Arapça ve lehçelerine dair ders
kitapları, okuma kitapları, sözlükler ve sınav malzemeleri gibi öğretim araçları hazırlanmıştır. Üniversitelerarası yaz programı uygulaması etkili olmuş, çeşitli cemiyetler, özel yüksek okul ve üniversiteler tarafından da uygulanmıştır.


Tam metin:

PDF