Uluslararası İstanbul Semineri: Aristoteles, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Aquino’lu Thomas’da İnsan Fiilleri

ZEYNEP GEMUHLUOĞLU
1.430 1.032

Öz


1-2 Haziran 2004 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde düzenlenen seminer, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Roma Centre de Hautes Etudes et de Recherches sur Thomas
d’Aquin (Centre of Research and Advanced Studies İn Thomas Aquinas), Torino Pregretto Tommaso, Galata Centro SS. Pietro e Paolo’nun işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Seminer, özellikle Aristo ve Aquino’lu Thomas düşüncesinde uzman İtalyan katılımcılarla birlikte Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
başta olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden ve Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden de özellikle İbn Sînâ ve İbn Rüşd düşüncesinde
uzmanlaşmış öğretim üyelerinin birlikte gerçekleştirdikleri bir çalışma olarak dikkat çekmektedir.


Tam metin:

PDF