Din Psikolojisi

ROBERT EMMONS, RAYMOND F. PALOUTZIAN, ALİ AYTEN
2.206 3.322

Öz


Annual Review of Psychology dergisinde din psikolojisi üzerine yazılan son yazı yayımlanalı on beş yıl olmuştu (Gorsuch 1988). Psikolojinin bir alt dalı olarak tanımlanan din psikolojisi o günden itibaren hızlı bir gelişme gösterdi. Aralarında
Amerikan Psikoloji Derneğinin (APA) eserlerinin de bulunduğu bu alanla ilgili kitapların yayımlanmasındaki artış, din psikolojisindeki söz konusu gelişimin bir göstergesidir (Emmons 1999; Hill-Hood 1999; Koenig 1998; Miller 1999;
Pargament 1997; Richards-Bergin 1997, 2000; Shafranske 1996). Psikolojinin klinik, danışma ve sağlık gibi daha çok uygulamalı alanları din ile psikolojik, fiziksel ve kişilerarası fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi incelerken, diğer bazı alt
dalları da, dînî ve ruhsal etkilerin büyük bir öneme sahip olabileceğini belirtiyordu.


Tam metin:

PDF