Mircea Eliade ve Türkler'in Dinlerini Araştırmadaki Önemi

Iréne MELIKOFF, İSMAİL TAŞPINAR
1.565 1.488

Öz


Bugün hatıralarını yad ettiğimiz her iki büyük adamı da şahsen tanıma mutluluğuna ulaşma fırsatını elde etmiş birisiyim. Bunlardan bir tanesi, önemli bir uzmanı olduğu Şamanizm'e dair· çalışmalan ile benim türkolog kariyerimi çok etkilemiştir. Bu yüzden ben, halk (populaire) İsliımı'ndaki şamanistik unsurlara
dair konuşmayı seçtim ve bu vesileyle büyük bir üstad olan Mircea Eliade 'ye entellektüel ve manevi olarak ne kadar çok şey borçlu olduğumu dile getirmek istedim.


Tam metin:

PDF