BASRA KÖRFEZi ve HiCAZ İÇİN OSMANLl-PORTEKİZ MÜCADELESi

CAHİD BALTACI
1.691 689

Öz


Doğu'nun zenginlikleri öteden beri Avrupalıların dikkatini çekmiş ve onlar bunılan elde edebilmek için askeri, siyaSı, iktis~d1 ve kültürel sahalarda çeşitli faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Yüzbinlerce Avrupalının iştirak ettiği Haçlı seferlerinin Selahaddin-i Eyyubi, Selçukller ve Osmanlılar tarafından akamete uğratılmasıyla ümidini kaybeden Avrupalılar, başka yollarla doğuya ulaşmanın, bilhassa ipek yollarına sahip olmainn çarelerini aramışlardır.


Tam metin:

PDF