HURÛFİ TÜRK ŞAiRLERİ

CEMAL MUHTAR
1.426 1.457

Öz


Horasan'ın Esterabad kasabasında Fazlullal-1 Esterabadi tarafından kurulan hurüfiliğe bazı Türk mutasavvıf şair ve yazarlar da inanmışlardır. Hurüfilik başta Nesimi olmak üzere Refii, Temenai gibi şairler ve Abdülmecid Ferişte gibi yazarların tesiri ile XV. yüzyılda Anadolu'ya da yayılmış, bir ara Osnıanlı hükümdarlarının sarayına kadar sızmış, mensupları ·Sultan II. Mehmed- Fatih'in iltifatına mazhar olmuşlardır.


Tam metin:

PDF