TUNUS'UN OSMANLI DEVLETiNDEN AYRILMASI

MEHMET MAKSUDOĞLU
1.538 1.553

Öz


Tunusun Osmanlı Devleti'nden nasıl koptuğunu in::!elemedcn
önce, ülkenin, Or.manlı Devletiyb hangi şartlar altında bütünleştiğini kır.aca gözden geçirmekte fayda vardır:
Tarihçilerin 'Türk .Asrı' adını verdikleri 16. yüzyılda, Batı
Türklüğünü Osmanlı Devleti temsil ediyordu. T'Unus'ta bu yüzyılda, Hafsi Devleti vardı. Çok parlak bir geçmişi olan, ba.~.ındaki sultana, 657/1258 yılında, Bağdad Moğolların eline düşüne, Hicaz halkı V3 Mekke Emiri'nden bey'at gelen bu devlet, artık güçten düşmüştü. Öyle ki, 24. Hafsi Sultanı Abu Abdiilah Muhammed (899/1493-932/1526) devrinde, Tunus'un birçok yöreleri, Hafsi Devletinin elinden çıkmıştı


Tam metin:

PDF