BATINİ İNKITA

MEHMET ERDOĞAN
1.751 1.266

Öz


Batıni inkıta: Hadis senedinin muttasıl ve sağlam olmasına
rağmen, çeşitli mülahazalarla o hadisin gizli bir ilietle
muallal olduğunu kabulle o hadisle ihticacdan yüz çevirme demektir. Bu durum ya nakildeki mevcut bir noksanlık ve kusur yüzünden olur, ya da m:;)nkulün kendisinden daha kuvvetli bir delile ters düşmeJi (muaraza) yüzünden olur. Bu sonuncu kısım da sahih muaraza ve delaleten muaraza olmak üzere iki kısımda mütalaa edilir.


Tam metin:

PDF