İSLAM HUKUKUNDA MÜCTEHİDİN NASSLAR KARŞISINDAKi DURUMU İLE MODERN HUKUKLARDA HAKİMİN KANUN KARŞISINDAKi DURUMU ARASINDA BİR MUKAYESE

İbrahim KAFİ DÖNMEZ
2.192 832

Öz


XIX. Yüzyılın meşhur hukukçulan THİBAUT ile SA VIGNY
arasında cereyan eden «kodifikasyonıı ile ilgili mücadele hakkında, yani, kcdifikasyonun ister mutlak değeri ister pratik fayda:hakkında ne düşünülürse düşünülsün, günümüzde bu hadise, olmuş bitmiş bir sosyal vakıa olarak varlığını hissettii-mektedir


Tam metin:

PDF