el-HATİB eş-ŞİRBİNİ ve TEFSİRİ

MUHSİN DEMİRCİ
2.274 1.151

Öz


Hicri X. asırda yetişen seçkin alimlerden biri de Muhammed
 b. Ahmed e§-Şirbini el-Kahiri e§-Şafii'dir. el-Hatibı
eşŞirbini · ünvanıyla me§hur olan müellif, Kahire yakınlannda bulunan e§-Şirbin kasabasında dünyaya geldiği için, doğum yerine İıisbetle e§-Şirbini diye anılmaktadır Kaynaklar O'nun ne zaman doğduğu hakkında bir tarih kaydetmemektedirler. Şafii mezhebin meNsup olan e§-Şirbini müfessir, fakih, edib ve nahivcidir.


Tam metin:

PDF