EĞİTİM FELSEFESİNDE İDEALİZM

BAYRAKTAR BAYRAKLI
1.516 822

Öz


Genel felsefenin ve eğitim felsefesinin en eskisi idealizmdir.
Felsefe, Kur'ani anlamda hikmet, insanlığın ortak malı olmuştur.
Öyle sanıyorum ki, idealist felsefe insanlık tarihi kadar e~kidir.
Bazan bu felsefe, gerçek bir semavi dinin bulunmadığı toplumlarda ortaya çıkan ihtiyaç, ya da boşluğu doldurarak insanları tatmin etmeğe çalışmış; bazan da gerçek bir cemavi dinin bulunduğu toplumlarda dinle toplum kültürünü kaynaştırma görevini yerine getirmiştir.


Tam metin:

PDF