ISLAMI TÜRK EDEBiV ATINA DAiR BiR ESERDE ŞEKil VE MUHTEVANIN ÖNEMi

NECLA PEKOLCAY
1.191 340

Öz


İslami bir eserde şekil ve muhterva, eserin kıymetini önce İslami
yönden, sonra edebi, tarihi ve içtimai yönlerden tayin edecek hususlardır.


Tam metin:

PDF