iSLAMDA SÖZLÜK ÇALIŞMALARI

CEMAL MUHTAR
1.547 634

Öz


Tarih boyunca sözlüksüz bir topluma rastlamak, hemen hemen
mümkün değildir. Her dil, zamanla o kadar değişir ve gelişir ki, aynı soya mensup kişilerin torunları veya aynı soyun kolları, atalarının kullandığı bir çok kelimeyi anlayamaz hale gelir. Onları anlamak i!çin sözlüklere başvurulur. Çoğu zaman bir soyun kolları arasında kelime veya şive farkları bulunur .Hele ılıaşka bir dilde araştır:ma gerekiyor·sa sözlüğe olan ihtiyaç kat kat artar.


Tam metin:

PDF