ABDULLAH iBNU'l-MÜBAREK VE HADIS iLMiNDEKi YERi

RAŞİT KÜÇÜK
1.722 2.050

Öz


Hicri II. asrın önde gelen hadis imamlarından biri olan Abdullal İbnu'l-Mübarek İbn Vadıh el-Hanzali el-Mervezi, 118/736 senesinde Horasan'ın .Merv şehrinde doğmuştur1 • Abdullah'ın babası, Türk asıllı bir aileye mensuptur Harizm'li olan annesinin de, bu şehriri Türk aile lerinden birinin kızı olduğunu bazı kaynaklar tasrih etmiş bulunmakta dır3 • Böylece, İbnu'l-Mübarek'in anne ve baba cihetinden Türk olan ilk
büyük muhaddislerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Künyesi Ebu AbdirHahman' dır


Tam metin:

PDF