CAGDAŞ FELSEFE'NiN YENi B.OYUtlARINDAN ONTOLOJi'NiN BAŞARISI

HASAN KÜÇÜK
1.471 355

Öz


Nesnelerin oluştuğu evrende insan, sürekli bir arayış içerisinde bulunmaktadır. Bu arayış süreci içerisinde insan, çağlar boyu kendi varlığı · da dahil, yalnızca neyi, ne maksatla araştırdığını belirleyebilmek için belki de uzun yüzyılları, hatta bin yılları boşa harcamıştır. Nitekim çağddş anlayışın en büyük başarısı bu noktada aranmaktadır.


Tam metin:

PDF