VARLIKLAR ALEMiNDE iNSANIN YERi VE SORUMLULUGU

HASAN MAHMUT ÇAMDİBİ
1.559 403

Öz


İnsan, biri hrsle müşahede edilen beden, diğeri de akıl ile idrak olunan ruh'dan hasıl olmuştur. Bunun için insan, hayvan ile melek arasmda yaratılmıştır diyebiliriz. İnsani nefs, insanın ruh ve beden bütünlüğüdür.


Tam metin:

PDF