ISliLAHAT-I EHL-i TASAVVUF

NURETTİN BAYBURTLUGİL
1.576 953

Öz


Şeyh Fahreddin İbrahi·m b. Şehriyar1 Irak! Hemedani VII. h. asrın iinlü mutasavvıf ve şairlerindendir. 610 h. de He.medfm'ın Kuncan kazaında dünyaya gelen Irak! 5 yaşında mektebe başlamış, dokuz ay sonunda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Gençliğinin başlangıcı edebiyat ve çeşitli ilimierin tahsili ile geıçti. 17 yaşında Hindistan'ın Multan şehrine gidip, buranın şeyhlerinin ulularından olan, Şeyh Bahaeddin Zekeriya Multaril'nin hizmetinde sülüke başladı. 25 yıl hizmet sonunda şeyhinin vefatı üzerine hac tarizasını yerine getirmek için Arabistan'a gitti. Sonra Anadolu'ya geletek Muhyiddin Arabl'nin muakkiplerinden, Şeyh Sadreddin Konevi'ye intisab etti. Kitab-ı Leme'at'ını, Fususu'l-Hikem'in etkisi ile burada yazdı. Sonra Mısır ve Suriye'ye gitti. 688 h. yılında Şam'
da vefat edince, Muhyiddin Arabi'nin kabri yanına defnedildi.


Tam metin:

PDF