NEFİ VE TUHFETUL UŞŞAK TERCÜMESİ

Ali Nihad TARLAN
2.300 946

Öz


Nefl, miladi onyedinci asrın birinci safta gelen şairlerinclenclir. Do-ğum tarihi kat'i olarak bilinemiyor. Uınumiyetle 990/1582 tarihinde dünyaya geldiği kabul ediliyorsa da. bu tarihin bazı vesaika göre on sene geriye
alınması daha doğrudur


Tam metin:

PDF