Sayı 14 (2009)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Çevrimiçi Ortamda Yayınlanan Türk Gazetelerinin Etkileşimin Farklı Boyutlarında Bulunan Özelliklerini Kullanma Düzeyleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma PDF
Celalettin AKTAŞ
Türkiye'de İlk Basın Yasakları ve Abdülhamid Sansürü PDF
Bora ATAMAN
Rethinking the Technoscape and Contextualizing Cellular Telephony in Turkey PDF
Burçe ÇELİK
Türkiye'de Metro Gazeteciliği PDF
Mustafa YILMAZ
Marka Kişiliği Yaratma Süreci ve Marka Kişiliği Üzerine Bir Araştırma PDF
Tolga DURSUN
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yakalamada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Planlama Sürecinin Önemi PDF
Belma GÜNERİ FIRLAR, Bengü Emine ÇOLAKOĞLU
Halkla İlişkilerin Adlandırma Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme Başlıksız PDF
Hakan TUNÇEL
Türk Romanı ve Türk Sineması İlişkileri Başlıksız PDF
Mehmet ARSLANTEPE
2000 Yılı Sonrası Bazı Hollywood Filmlerinde Kullanılan Ürün Yerleştirme Uygulamalarında "İçerik Analizi Yöntemiyle" Eleştirel Bir Bakış "Örneklem Film: Die Another Day" PDF
Basri BARUT, İhsan KURTBAŞ
İnsan Biyolojisinin İletişim Refleksleri PDF
Sedat CERECİ
Amerikan Sinemasının İdeolojik Yapısı Bağlamında Arap Temsili PDF
Nihan GİDER IŞIKMAN
İletişim Sürecinde Alıcı Anlamlandırmalarının Kuramsal Etkileşimi Pencereden Sarkan Sepetlerden Sanal Sepetlere Online Alışveriş PDF
Günşad ÖZGER
Fiske ve Hartley'in Televizyon Teorisi PDF
Rıdvan ŞENTÜRK
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye'deki Fransız ve Anglosakson Kültürel Etkinliklerinde Sinemanın Yeri (1944-1953) PDF
Tunç YILDIRIM


ISSN: 1300-4050