Sayı 13 (2008)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi PDF
Ece BAYKAL
Yeni Toplumsal Hareketlerin Eleştirisi PDF
Barış ÇOBAN
Haber Çerçeveleme: Kuram ve Tipoloji PDF
İlker ERDOĞAN
Türk Kadın Hareketi'nin Resimli Ay Dergisi'ndeki Yansımasına İki Örnek: Ben İnsan Değil miyim? ve Dulluğa Veda PDF
Meltem Erinçmen KANOĞLU
Basın İş Kanunu'na Göre Gazetecilerin Yasal Hakları PDF
Tuba KARAHİSAR
İnternette "Açık" ve Demokratik Yayıncılık: "Sanal Ortam Günlükleri" ve Wiki'ler PDF
Hüseyin KÖSE
Türkiye Spor Federasyonlarına Ait Web Sayfalarının Milliyetçi Göstergeler Açısından İncelenmesi ve Diğer Ülke Federasyonlarıyla Karşılaştırılması PDF
Aynur KÖSE, Eylem ARSLAN
Türkiye'deki Bilişim Şirketlerinde Gerçekleştirilen Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmalarının Analizi PDF
Gökhan NALBANT
Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme) PDF
Mehmet ÖZÇAĞLAYAN
Hollywood Sinemasına Karşı Avrupa Film Politikaları ve Gelişen Korumacı Tedbirler PDF
Nermin ORTA
Cinsel Silah ve "Grbavica" PDF
Züleyha ÖZBAŞ
Sanatta Gerçeklik İçerisinde İtalyan Yeni Gerçekliği PDF
Nilay Ulusoy ÖNBAYRAK
Romandan Sinemaya Uyarlama Örneği Olarak "Mutluluk" PDF
Gülen Kurt ÖNCEL
Postmodern Impacts on the Consumption Patterns, Activities and Theories PDF
Uğur BATI
Satın Alma ve Şirket Birleşmeleri Sürecinde, İç İletişim ve Örgütsel Bağlılığın, Kişi-Kurum Uyumu ve Kültür Çatışması Üzerindeki Etkileri PDF
Başak UÇANOK, Hilal BAKANAY, Emine MİLLİ
Soruyu Değiştirmek: İzleyiciler Reklamlarla Ne Yapar PDF
Şahinde YAVUZ


ISSN: 1300-4050