Sayı 12 (2007)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme PDF
Erhan AKYAZI
Türk Kültüründe Şamanist İletiler PDF
Nevin ALGÜL
Sessiz Shakespeare: Sessiz Sinemada Shakespeare Uyarlamaları PDF
Mehmet ARSLANTEPE
Ziya Gökalp ve Basın: Gökalp'in Yazılı Kitle İletişim Araçlarına Dair Görüşleri ve Dergicilik/Gazetecilik Faaliyetleri PDF
Bora ATAMAN, Arda ODABAŞI
Küreselleşme Aldatmacası PDF
Semra ATILGAN
Yüzüklerin Efendisi'nde Yitik Toplumsal Masumiyet PDF
Artun AVCI
İkinci Irak Savaşı'nda Bir Mücadele Konusu Olarak Habercilik Etiği PDF
Utku Uraz AYDIN
Bireyin Yanıltıcı Bilgiden Korunması: Yanıltıcı Reklamların Tüketici Üzerindeki Etkileri PDF
Eda BALKAŞ
Radyo ve Televizyonda Reklama Bağımlılık ve Kuralsız Pazar Düzeni PDF
Can BİLGİLİ
Jerry Seinfeld:An Embodiment Of The American Dream On The TV Screen PDF
Buket CENGİZ
Medyada Ticarileşme Olgusu PDF
Vedat DEMİR
Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları PDF
Necmi Emel DİLMEN
Son On Yılın Popüler Türk Sinemasında Televizyon Sektörünün Rolü PDF
Zeynep Çetin ERUS
Yapısal Özellikleri Açısından Belgesel Sinema PDF
Nihan GİDER
How A Means Of Equality, Hegemony And State Of Belonging Can Be Formed In The Exixtence Of Different Identities?: A Comparative Study Between Yaşar Kemal's Ince Memed and F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby PDF
Meltem Erinçmen KANOĞLU
Basın İşletmelerinde Likidite Analizi: Hürriyet Gazetesi Örneği PDF
Tolga KARA
Yanıbaşımızdaki "Uzak" Başlıksız PDF
Dilek ÖZHAN KOÇAK
Wim Wenders'te Ülkeden Ülkeye "Arayış Yolculuk"u Başlıksız PDF
Aslı KOTAMAN
Sinematografik Üretimi Düzenleyen Bir Kamu Kuruluşu Olarak Centre National De La Cinematographie'nin Gelişmekte Olan Ülkelerin Sinemalarına Yaklaşımı PDF
Nilay ULUSOY ÖNBAYRAK
Türkiye'de Ulusal Basın ile İlişkiler Kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcıların Etik Sorunları PDF
Ebru ÖZGEN, Emel KARAYEL BİLBİL
Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi PDF
Şevket SAYILGAN
Türkiye ve Farklı Avrupa Ülkelerinde Yerel Televizyonların Ortaya Çıkış Süreci PDF
Selin TÜZÜN
Sporda/Futbolda Şiddet ve Kışkırtılan Milliyetçilik PDF
Selma ULUS
Gecekondu Mitolojisinde İnek Şaban'ın Yeri PDF
Emre YILDIRIM
Popüler Sanatçıların Etik Dışı Davranışlarının Algılanması: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma PDF
Gözde YILMAZ, Nazlım TÜZEL, Levent SEVİNÇ


ISSN: 1300-4050