Sayı 9 (1995)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Çağdaş Arjantin'de Televizyon ve Seçim Kampanyaları PDF
Özden CANKAYA
Kitle İletişim Araçlarının Yabancılaşmaya Etkisi PDF
Necati ÇEVİRİR
İşletmelerin Tanıtım Faaliyetlerinde Reklam ve Halkla İiişkiler PDF
Funda Savaş GÜN
Kurum Kimliği PDF
Aydemir OKAY
Halkla İlişkilerde Radyonun Yeri ve Radyo Reklamları PDF
Ebru ÖZGEN
Halkla İlişkiler Mesleği ve II. Türkiye Halkla İlişkiler Kongresi'nden İzlenmler PDF
Ece ÇÖKLÜ
1991 Erken Genel Seçimleri ve Reklam Ajanslarının Etkileri PDF
Zeynep KARAHAN
Dünya Medyasında Olaylar ve Sorunlar PDF
İsmet GİRİTLİ
Modern Şifreleme Teknikleri ve Güvenlik Teknolojisi PDF
Emin Doğan AYDIN
Dergiciliğin Gelişimi ve Türkiye'de Kadın Dergileri PDF
Filiz Balta PELTEKOĞLU
Basında Promosyon Çıkmazı PDF
Semra ATILGAN
İletişim Teknolojisi ve İnsan PDF
Şengül Altınal ÖZERKAN
Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Telif Hakları ve Komşu Hakların Korunması PDF
Jale SARMAŞIK
İletişim Sektöründe Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü PDF
Selçuk Ş. DEMİRBULAK
Le Réalisme et La Liberte PDF
Hilmi ALACAKLI
"Amaca Yönelik Bilgi" (Information)'nın Arz, Talep ve Kullanımı PDF
Sema YEŞİLYURT
İmparatorluktan Cumhuriyet'e Türkiye'de Çağdaşlaşma Hareketleri PDF
Ayhan AYDIN
Ekonomik Süreç ve İletişim PDF
Şevket SAYILGAN
Postmodernizm ve Televizyon PDF
Yasemin İNCEOĞLU
FM Radyo Stüdyo ve Yayın Hizmetleri PDF
Ahmet ŞAHİNKAYA
Erich Fromm'un Şiddete Yaklaşımı ve Bir Örnek Film, "Falling Down - Sonun Başlangıcı" PDF
Serpil KIREL
Spor ve Medya İlişkisi ve Türkiye'de Spor Medyası PDF
Lale GÜLER, Vedat DEMİR
Kültür PDF
Meltem SEZGİN
Türki Diline Uygun Ses Eğitiminde Yöntem Sorunu Ses Eğitiminin Bilimsel Temelleri PDF
Ş. İlknur OKATAN


ISSN: 1300-4050