Sayı 6 (1994)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Gazetelerin Pazar Araştırmaları ve Okuyucu Anketleri PDF
Cüneyt BİNATLI
Managing Time At Work PDF
Ülkü UZUNÇARŞILI, Ayda UZUNÇARŞILI
Management Information Systems The State Of Art PDF
Özcan BAYTEKİN
Demokratik Ekonomi ve Borsa PDF
Şevket SAYILGAN
Halkla İlişkilerde Kurumsal Reklamcılık PDF
Emel KARAYEL
Halkla ilişkilerde Televizyon ve Televizyon Reklamları PDF
Ebru ÖZGEN
Başarılı Basın Reklamı Nasıl Olmalıdır? PDF
Ebru ÖZGEN
Halkla İlişkiler Çalışmaları PDF
Ayla OKAY
Evolution of Television in Pakistan and Turkey PDF
Yasemin G. İNCEOĞLU, Muhammed Ashraf KHAN
İngiltere'de Radyo-Televizyon Düzeni PDF
Jale SARMAŞIK
The Excellent Adventure PDF
Nurçay TÜRKOĞLU
Creativity Başlıksız PDF
Hatice A. ODABAŞI
Yeni Radyo-Televizyon Yasası PDF
Jale SARMAŞIK
Sinemanın Tarihsel Gelişimi ve İzleyici Profili Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Necati ÇEVİRİR, Seval YAKIŞAN
Soap Operaların Doğuşu, Tarihsel Gelişimi ve Başarı Nedenleri PDF
Zeynep ÇETİN
Quebec Sineması PDF
Battal ODABAŞ
Kablolu TV Sistemleri PDF
Ahmet ŞAHİNKAYA
Bilgisayar Vizyon ve Görüntü İşleme PDF
Emin D. AYDIN
İspanyol Medyası PDF
Yasemin G. İNCEOĞLU
Türk-Avrasya Üniversitesi PDF
Emin D. AYDIN
Gazetecilik Mesleğindeki Değişim ve 21. yüzyılda Gazetecilik PDF
Pınar ERASLAN
Ekonominin Baromotresi Borsa ve Manipülasyon PDF
Şevket SAYILGAN
Semantics of Computer Crime in the EC PDF
Rauf H. ÖZARSLAN
Mesajlar ve Anlamlar PDF
Nurçay TÜRKOĞLU
Mesleği Gazeteci PDF
Semra ATILGAN
Uydu ile Uluslararası Televizyon Yayıncılığı "Ön İzin" PDF
Jale SARMAŞIK
İşletmelerde Bilginin Karar Vericilere İletilmesi Sorununa Kavramsal Bir Çerçeve: Sistem Yaklaşımı PDF
Oygur YAMAK
Sanata İki Ayrı Bakış Açısı: Aristoteles ve Borges PDF
Filiz AYDOĞAN


ISSN: 1300-4050