Sayı 5 (1994)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Latin Amerikan Gazeteleri ve Yayın Devleri PDF
Yasemin G. İNCEOĞLU
Her Sosyal Kurum Bir Bilgi / Bilişim Sistemidir PDF
Emin Doğan AYDIN
Basın İşletmelerinde Grev Hareketleri PDF
Semra ATILGAN
Bilgisayar Destekli Gazeteciliğin Klasik Haber Anlayışında Yaratacağı Değişiklikler PDF
Mahmut OKTAY
Le Journal De La Guerre D'Independance Turque PDF
Şengül ÖZERKAN
Toplumsallaşma Sürecinde Kitle İletişimi PDF
Serdar KAYPAKOĞLU
Machiavelli'ci Gazetecilik, Yaşlı Kurtla Etik Üzerine Kısa Görüşme PDF
F. Mutlu BİNAK
Tek Parti Döneminde Basın Özgürlüğü PDF
Ahmet ÖZTÜRK
Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları PDF
Cem SÜTÇÜ
İletişim Ortamlarının Birbiriyle İlişkisi ve Birlikte Yaşama Olgusu PDF
Erhan AKYAZI
Basın Tekniklerinin Tarihsel Gelişimi PDF
Levent ELDENİZ
Refah Ekonomisi ve İletişim PDF
Şevket SAYILGAN
Eski Eser Kaçakcılığı ve Basındaki Yeri PDF
Tülay ERGİL
Tüketiciyi Yönlendirici TV Reklamlarındaki Mesajların Uygulamadaki Tutarlılık Deneyi PDF
Seval YAKIŞAN, Necati ÇEVİRİR
Sponsorluk PDF
Aydemir OKAY
Halkla İlişkilerin Temelleri PDF
Ayla OKAY
Grup Dinamiği ve Halkla İlişkilerdeki Yeri PDF
Ece Y. ÇÖKLÜ
On The Lack Of Interaction Of World Trade Statistics PDF
Özcan BAYTEKİN
Katı Olan Herşey Havada Erir Gider PDF
Nurçay TÜRKOĞLU
International Measures On Radio Interference PDF
Ahmet ÇETİNKAYA
Fransız Sinemasında Yeni Dalga PDF
Battal ODABAŞ
Kitle Kültürü ve SSCB'de Pazar Kültürü Olarak Kitle Kültürü PDF
Zeynep ÇETİN


ISSN: 1300-4050