Sayı 4 (1993)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Şoför Nebahat Mi Olalım, Küçük Hanımefendi Mi? PDF
Esra BİRYILDIZ
Türk Sinemasında Göç Olayı PDF
Şükran ESEN
TV'de Şirket Öğesi ve Çocuk Programları PDF
Şengül ÖZERKAN
History in Motion PDF
Nurçay TÜRKOĞLU
Genç İsviçre Sineması PDF
Battal ODABAŞ
Avrupa Topluluğuna Kantonalizm Uygulaması PDF
Ahmet ÇETİNKAYA
Bilişim Toplumu PDF
Emin Doğan AYDIN
New York Times ve Basın Özgürlüğü PDF
Yasemin G. İNCEOĞLU
Bilim Adamı ve Gazeteci PDF
Hilmi ALACAKLI
Ekonomi Politikalarının Başarısında Basının Rolü PDF
Şevket SAYILGAN
Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecinde Yaşadığı Basın Özgürlüğü Sorunu PDF
Ahmet ÖZTÜRK
Türkiye'de Sermaya Piyasası ve Kamuyu Aydınlatma PDF
Şevket SAYILGAN
Kitle Toplumunun Kültürel Yapısı ve Günümüzün Açıklama Biçimi Olarak Magazin Söylemi PDF
Pınar ÖZARSLAN
Köy Basını PDF
Yasin DİLEK
Communication in Marketing PDF
R. Baki DENİZ
Reasons For Changing Over To A Pluralistic Framework To Broadcasting From A Public Service Monopoly Framework In Britian PDF
Nejdet ATABEK
Importance of Quantitative Information In Management Systems PDF
A. Şule ÖZMEN
Halkla İlişkiler Mesleğinin Faaliyet Çerçevesi ve Uzmanlık Alanları PDF
Mahmut OKTAY
Kurum İçi İletişim ve Kurumsal İmaja Katkısı PDF
Filiz B. PELTEKOĞLU
Toplumsal Halkla İlişkiler PDF
Funda S. GÜN
İstanbul Şehir Dokusu İçinde Müzeler ve Halkla İlişkiler PDF
Tülay Ergil


ISSN: 1300-4050