Sayı 3 (1993)

MARMARA İLETİŞİM

İçindekiler

Makaleler / Articles

Yönetimde Halkla İlişkilerin İşlevi PDF
Filiz B. PELTEKOĞLU
Twenty Good Suggestions For Successful Press Release PDF
Emin Doğan AYDIN
Türkiye'nin Avrupa'da Tanıtılması PDF
Ali Engin OBA
Bilinguisme (İki Dillilik) ve Kanada'nın İki Dilliliği PDF
Hilmi ALACAKLI
Radyo Yayınlarında Ses Sinyallerinin İyileştirilmesi PDF
Ahmet ÇETİNKAYA
Binbir Gece Masallarının Kaynakları PDF
Alim Şerif ONARAN
Amerikan İmparatorluğu (L'Empire Americain) PDF
Battal ODABAŞ
Yerel Basınımız PDF
Semra ULUS
Kitle İletişim Araçlarındaki Gelişmelerin Uluslararası Entegrasyona Etkileri PDF
Serdar KAYPAKOĞLU
Basın Otokontrolünde Basın Konseylerinin İşlevi PDF
Filiz AYDOĞAN
Myths About Teaching Computer PDF
Emin Doğan AYDIN
Bilgisayar ve İnsan Yaşamı Üzerine Bazı Etkileri PDF
Yasemin İNCEOĞLU
Bilgisayar ve İletişim PDF
Şengül ÖZERKAN
Küresel İşletmelerde Eşgüdüm, Bilgi Sistemleri ve İletişim PDF
Binali DOĞAN
Sivil Toplum ve Enformasyon PDF
Şevket SAYILGAN
Machiavelli ve Hobbes "Siyasal İktidar" ve "Güç" Analizleri PDF
Arsev BEKTAŞ
Avrupa Topluluğu Finansal Entegrasyonu Karşısında Türk Mali Sektörünün Durumu ve Muhtemel Etkileri PDF
Aydın AYAYDIN
Satisfying Customers PDF
Uğur YOZGAT
Dış Politikanın Oluşturulmasında Araştırmanın Önemi PDF
Ali Engin OBA
Basın Ekonomisi ve Promosyon PDF
Turgay BERKSOY
Basın Ekonomisi ve Promosyon PDF
Semra ATILGAN
Sosyal Fayda ve Maliyet Açısından Basın Sektörü ve Promosyonlar Üzerine Yorum PDF
Ayşegül MUTLU
PANEL PDF
Halil NADAROĞLU


ISSN: 1300-4050